Chuyển blog

Từ giờ mọi bài viết mới sẽ ở trang http://thanhnhan483.blogspot.com

Kính mời mọi người qua đó ủng hộ…
Các bài viết cũ trên blog này vẫn còn, riêng 2 bài ăn khách nhất là hướng dẫn kawakshướng dẫn neoragex sẽ được chuyển qua blog bên kia (có cập nhật mới hơn bài viết bên này)

>> Visit Bùi Thành Nhân a.k.a. Thanaz Blog <<

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: