Avril Lavigne :x

Tình hình là bao nhiêu nhạc để trong ổ cứng máy cũ đã mất hết rồi nên phải download lại từ đầu =.=

Let go (2002)

>> Download here <<

Under My Skin (2004)

Under My Skin (2004)

>> Download here <<

The Best Damn Thing (2007)

The Best Damn Thing (2007)

>> Download here <<

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: