Just shitting around… :)

Có lẽ hơi nhảm nhưng mà cái này buồn cười không chịu được =)

Random Question

=))

Bắt gặp cái này khi đăng ký nick trên diễn đàn kyxaoviet :)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: